Referat af bystyremøde 25-06-2008

Referat Bystyremøde d. 25-06-08 hos Karsten
Fraværende: Ingen

1) Godkendelse af referat
Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2) Opfølgning på festival
Festivalen blev igen i år en stor succes. Konceptet blev i år udvidet med pølsevogn både
fredag og lørdag aften. STOR TAK til Tina for indsatsen.
Der blev udsolgt i madboden lørdag og generelt var der meget stor tilfredshed blandt
gæsterne over kvaliteten af maden. Overskuddet forventes i niveauet 7-9k., hvilket er
meget flot.
En stor tak til alle der bidrog med arbejdskraft etc. Vi kunne dog godt bruge endnu flere
næste år!
Bulauget melder retur til festivalbestyrelsen er de er klar igen næste år.

3) Opfølgning på Grundlovsfest
En meget fin fest i dejlige omgivelser. Økonomien har vi ikke overblik pt. Mon ikke det
ender med et overskud som vi plejer. Der var mange mennesker og borgmesteren var
dejlig klar i sin tale.
Der er brug for flere frivillige til praktisk arbejde. Det hænger i dag meget på de samme
få arbejdsbier!
En stor TAK til festudvalget for deres utrættelige arbejde!

4) Bylaugshus
Klagen ligger stadig hos Naturklagenævnet, og der er ikke noget nyt fra den front.
Projektet har fra første dag været et kommunalt anliggende. Bystyret har alene udtrykt
ønsker om anvendelsesmuligheder og udendørsarealer. Placering, godkendelser etc.
har og er et rent kommunalt anliggende, som Bystyret ikke kan og vil involveres i.
Når vi får en afklaring om placering indkaldes der møde om fremtidg brug og anvendelse
af huset.

5) Trafikale forhold
Det er Bystyrets holdning at tung trafik kan begrænses, men vi må også anerkende, at
der er erhvervsdrivende i og ved Torslunde, som skal have dagligdagen til at fungere.
Vi fortsætter derfor vores dialog med kommunen, således at vi kan sikre specielt de
bløde trafikanter. Samtidig skal vi arbejde videre med forbedringer af chikaner, så farten
kan dæmpes yderligere.
Højeste prioritet nu er tung trafik ved Torslundevej 79 og overgang i forbindelse cykelsti.
Der skal findes en samlet løsning i denne ende af byen.
Bystyret har ikke gjort indsigelser mod lokalplanforslag ifm. udstykning Torslundevej 79.
Forslaget ligger godt i tråd med Ellekildeudstykningen.

6) Økonomi
Bylaugets økonomi er sund, men med de investeringer i kommende Bylaugshus, har vi
ikke for mange penge.

7) Eventuelt
Mogens arrangerer genplantning af frugttræer/”beskærerkursus” til efteråret.
Ellers kun rygter fra randområder.
Næste møde bliver sandsynligvis d. 27. august hos Torben.

Ved pennen
Ulrik