Referat af bystyremøde 18-04-2007

Referat Bystyremøde d. 18-4-7 hos Jens
Fraværende: Søren

Jens startede med at byde velkommen til Torben Mandrup, der blev valgt ind ved Bystævnet.

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning på Bystævne
Det lader til at søndag eftermiddag med lidt ost & vin er faldet i god smag. Fremmødet i år var ok, men ikke så højt som sidste år. Der var heller ikke de store ting til debat i år.
De fremmødte deltog aktivt i debatten, og vi havde for første gang i mange år kampvalg om flere poster.
Ellers henvises der til referat fra selve Bystævnet, der findes på vores hjemmeside.

3) Statusmøde med Kommune
Følgende punkter skal vi have med:

  • Fælleshus
  • Boldbane
  • Chikaner ved cykelsti
  • Vedligehold af chikaner i byen
  • Åløb
  • Helhedsplan for Ishøj Landsby

 

4) Festival 2007
Kristine har styr på madboden. Der kan stadig godt bruges frivillige!! Kontakt Kristine, hvis du vil give en hånd. krg@dhigroup.com.
Selve festivalen ruller også på skinner.

5) Økonomi
Vi har i skrivende stund knap 60 betalende medlemmer, hvilket er en forbedring i forhold til sidste år. Vi skulle gerne op på ca. 75-80 medlemmer. Der udsendes ”rykker” via vores hjemmeside.
Festudvalget har fået bevilliget kr.7.000,- i underskudsgaranti. 2.000 mere end tidligere.

6) Eventuelt
Vi genplanter til efteråret på Thorslundemaglevej samtidig med at vi får beskåret de eksisterende træer. Jens kontakter gartner.
Ellers kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik