Referat af bystyremøde 13-02-2007

Referat Bystyremøde d. 13-2-7 hos Ulrik
Fraværende: Arne og Søren

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt. Borgmester og lokaler på Ellekilde er booket til Bystævnet. Vi prøver at få ½ årligt statusmøde med kommunen inden Bystævnet. Jens ansvarlig.

2) Opfølgning på møde med Meninghedsråd/Provsti om Sognehus
Positivt møde. Referat sendes til kommune – Jens. Vi skal i samme forbindelse tænke boldbane ind, helst ifm. Torslundemaglevej.
Ulrik laver oplæg færdig, og har det med til Bystævne.

3) Bystævne 2007
Søndag d. 18. marts kl. 15.00 på Ellekilde.
Sussi, Kristine og Ulrik er på valg. Alle modtager gerne genvalg.
Der skal vælges 2. suppleant samt revisorer. UBN tjekker om alle vil genopstille.
Der bliver som sidste år en let oste anretning samt lidt øl/vin.
Ekstra stole bestilles hos Birgitte.
Ulrik sørger for indkaldelse mv.

4) Regnskab 2006
Årets resultat udviser et overskud på knap 1800,- kr. hvilket er ok. Vores kontingentindbetalinger er fortsat faldende. Vi arbejder pt. med en PBS-løsning for at få rettet op på dette.

5) Festival 2007
Bliver i år d. 18. og 19. maj. Vi starter i år med en børnefestival fredag formiddag for hele kommunens institutioner. Ellers program som vi plejer. Bylauget har igen i år sagt ja til at stå for madteltet.
Der er brug for frivillige fra Bylauget til at stå i madteltet lørdag. Kontakt Kristine, hvis du vil give en hånd. krg@dhigroup.com.

6) Eventuelt
Ingen kommentarer ud over rygter fra randområderne.

Ved pennen
Ulrik