Referat af bystyremøde 01-11-2006

Referat Bystyremøde d. 1/11-06 hos Ulrik
Fraværende: Mogens og Søren

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt. Jens booker Borgmester til Grundlovsfest.

2) Opfølgning på møde med kommune
Byport flyttes i østlige ende, således at oversigtsforholdende for cyklister forbedres.
Der skal laves mere sikre cykelovergange i hver ende af cykelsti, evt. ed chikaner for bilister.
Kommunen arbejder på en løsning, således at der ikke kan køres indenom chikaner i landsbyen.

3) Sognehus
Der er aftalt møde mellem Bylaug og Menighedsråd om en drøftelse af det videre forløb. Jens ansvarlig.

4) Bystævne 2007
Bystævnet bliver afholdt søndag d. 18. marts 2007 kl. 15.00 på Ellekilde. Jens booker Borgmester og Ellekilde

5) Thorslundemaglevej
Der foretages ikke mere i år. Vi ser tiden med genplantning.

6) Torslundevej 79 – Miljøsag
Miljøstyrelsen har afvist at amtet er myndighed, og sendt sagen til behandling i kommunen. Rine kontakter KE for evt. deltagelse i møde med kommune. Jens kontakter herefter kommune for mødedato.

7) Eventuelt
Flere borgere i byen har udtrykt bekymring over manglende oversigtsforhold ved udkørsel fra Bygadens østlige ende pga. parkerede biler. Vi tager alle fat i bilernes ejere, når vi ser dem.
Ellers kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik