Referat af bystyremøde 14-06-2006

Referat Bystyremøde d. 14/06-06 hos Jens
Fraværende: Mogens og Søren F

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning på Grundlovsfest
Det var en stor succes. Der forventes et overskud væsentligt større end sidste år.

3) Opfølgning Festival
Også en stor succes. Bylauget kom med små 4.000,- kr. i overskud. Det kan gøres bedre. Vi skal optimere mere næste år.

4) Opfølgning møde med kommune d. 8/6-06
Sognehus: Kommune indkalder Menighedsråd og Bylaug til møde.
Boldbane: Kommune undersøger muligheder ud af Torslunde Maglevej
Cykelsti: Anlægsarbejdet forventes at starte i uge 25/26
Å-løb: Er skudt til hjørne, pga økonomi, det vil være meget dyrt at fjerne betonen.
Chikaner: Nye ”vippe-pinde” i chikaner, prøver ny beplantning, der er mere hårdfør, undersøger igen mulighederne for ”vippe-pinde” indenom chikaner.

5) Lokalplan forslag Ellekilde
Bylauget kommer med formel indsigelse. Af punkter skal nævnes, ingen ny grundejerforening, forskelligheden skal fremhæves, flere indkørsler fra Torlundevej.

6) Miljøsag Torslundevej 79
Vi har ikke klaget i henhold til planloven. Sagen kører nu som en ren miljøklagesag i Miljøstyrelsen.

7) Høstfest
Høstfesten er d. 19. august. Festudvalg er i kontrol.

8) Næste møde
Tirsdag d. 22. august kl. 20.00 hos Sussi.

9) Eventuelt
Kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik