Referat af bystyremøde 02-05-2006

Referat Bystyremøde d. 2/05-06 hos Ulrik
Fraværende: Mogens og Søren F

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Opfølgning på Bystævne
Ca. 35 hustande var repræsenteret, hvilket svarer til ca. halvdelen af medlemmerne. I alt deltog ca. 60 personer. Alt forløb vel og vores form med søndag eftermiddag med lidt ost og rødvin, ser ud til at falde i god jord. Ellers henvises til særskilt referat fra Bystævnet.

3) Festudvalg 2006
Der er stadig kr. 5.000,- i ramme. Og Bylauget skal endnu en gang understrege, at festudvalget ikke skal bruge deres tid på at gå ”tiggergang” i forbindelse med arrangementer. UBN tager fat i Dorte om afklaring af økonomi.

4) Festival 2006
Rine er in charge og vi kører efter samme plan som sidste år. Rine tager kontakt til Nikolas om af få praktisk hjælp lagt ud på hjemmesiden.

5) Miljøsag Torslundevej 79
Vi har modtaget brev fra Miljøstyrelsen om de har videresendt vores klage til Naturklagenævnet,da der kan ligge en potentiel overtrædelse af planloven. Efter endt sagsbehandling i Naturklagenævnet vil Miljøstyrelsen tage sagen op igen. Jens tager fat i relevante myndigheder for det videre sagsforløb.

6) Det 5. togspor
Der var delte meninger om holdningen til det 5. spor. Hvert medlem melder ind til Jens efter endt læsning af div. information. Så må vi se, om der kan dannes fælles fodslag.

7) Mødekalender
2. tirsdag i lige måneder. Næste møde bliver derfor d. 13. juni 2006
Jens tjekker dato for næste møde med kommunen.

8) Økonomi
Indtil videre har vi en sund økonomi.

9) Eventuelt
Kun rygter fra randområder

Ved pennen
Ulrik