Referat af bystyremøde 28-02-2006

Referat Bystyremøde d. 28/02-06 hos Jens
Fraværende: Søren F

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt. Vi har dog et hængeparti med Nikolas og hjemmeside.

2) Opfølgning på møde med kommune
Rines i øvrigt glimrende referat er vedlagt. Med hensyn til nyt medborgerhus, tager Jens kontakt til Menighedsrådet for en drøftelse om et eventuelt muligt samarbejde.

3) Festival 2006
Bylauget står igen i år for madsalget i forbindelse med festivalen. Hvorvidt Bylauget vil indgå i et sponsorat, er lagt ud til Bystævnet.

4) Miljøsag Torslundevej 79
Amtet har bevilget en midlertidig miljøgodkendelse til oplagring af forurenede klude på adressen. Med fare for lugtgener, nedsivning til grundvand, øget trafikmængde med tungekøretøjer har Bylauget gjort indsigelse til amtet samt henvendt sig til kommunen og bedt om en forklaring. Ligeledes er KBH Energi (KBH Vand) blevet kontaktet, og de har også gjort indsigelse.

5) Bystævne 2006
Der bliver afholdt Bystævne d. 19. marts 2006 kl, 15.00 på Ellkilde.
Se i øvrigt separat indkaldelse.

6) Økonomi
Årets resultat bliver ca. 5.500,- hvilket må betegnes som tilfredsstillende.

7) Evt.
Kun løse rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik