Referat af bystyremøde 09-08-2005

Referat Bystyremøde d. 9/08-05 hos Jens
Fraværende: Søren F og Mogens

1) Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2) Festival fremtid
Vi skal have en afklaring på festivalens fremtid. Rine tager kontakt til Søren og får et møde i stand ASAP. Det ligger dog fast, at der skal være vandtætte skodder mellem Bylaug ets økonomi og festivalens ditto.

3) Orden i Torslunde
Vi tager ved næste møde en diskussion om Bystyrets arbejdsområder.

4) Høstfest
Bevilling til høstfest er øget i forhold til festudvalg ets oprindelige budget. Festudvalgets samlede budget for næste år tages op senere.

5) Forsamlingssted efter Ellekilde
Bystyret arbejder videre med forskellige modeller.

6) Økonomi
Med det fine resultat fra festivalen har vi en meget sund økonomi resten af året.

7) Næste møde
Næste ordinære møde bliver tirsdag d. 4. oktober 2005 kl. 20.00 hos Ulrik
Mødedatoer resten af året er: 06.12.2005 og 07.02.2006 alle dage kl. 20.00

8) Evt.
Kun løse rygter fra randområder.

Ved pennen
Ulrik