Referat af bystyremøde 26-04-2005

Bystyremøde d. 26. april 2005 hos Mogens
Fraværende: Søren F og Sussi

1 – Referat
Referat fra sidste ordinære Bystyremøde blev godkendt.

2 – Opfølgning Bystævne
Et rigtig godt arrangement. Konklusionen er at vi arbejder videre med at få cykelstien etableret ASAP, samt Ellekilde udstykning og et nyt fælleshus.

3 – Møde med kommune.
Der er aftalt ordinært statusmøde torsdag d. 8/6-05 kl. 17.00. Vi har følgende punkter med:

  • Opfølgning Cykelsti + Ellekilde
  • Boldbane
  • Fælleshus
  • Åløb
  • Trampesti

4 – Festudvalg
Der er afholdt 1. møde i festudvalg. UBN deltager i festudvalgets næste møde, således at økonomien kommer helt på plads

5 – Festival
Rine og UBN har nedsat sig selv som hårdtarbejdende udvalg.

6 – Økonomi
Der er kommet kontingentindbetalinger på ca. 12.500 kr. hvilket er i overensstemmelse med budget. Vi skal overveje opsparing til boldbane/legeplads, samt evt. sti langs Baldersbæk.

7 – Næste møde
Næste ordinære møde bliver tirsdag d. 7. juni 2005 kl. 20.00 hos Rine.
Mødedatoer resten af året er:
09. august 2005
04. oktober 2005
06. december 2005
07. februar 2006 alle dage kl. 20.00
8 – Evt.
Vores grill er nu kommet over til Bjarke for en kærlig behandling. Ellers intet.

Ved pennen
Ulrik