Fastelavn i Torslunde den 26. februar

Søndag den 26. februar er der fastelavn og tøndeslagning i Torslunde i samarbejde mellem Torslunde Bylaug og Torslunde Menighedsråd.

Kl. 13.00-13.30 er der en kort børne/familiegudstjeneste i kirken. Landsbyernes Børnekor medvirker med fastelavnssange og flotte udklædninger.

Kl. 13.30 er der tøndeslagning på præstegårdspladsen med kåring af kattekonge og dronning. Vi serverer varm chokolade og fastelavnsboller til tøndeslagningen.

fastelavn-i-torslunde

Referat af Bystyremøde 03-10-2016

Til stede: Helle (referent), Ditte, Wili, Niels, Mogens og Torben

1: Økonomi

Bylauget har en opsparing på ca. 33.000.

2: Næste arrangementer

Juletræstænding samarbejde med kirken, Torben er ansvarlig.

Fastelavn ligeledes i samarbejde med kirken, Ditte er ansvarlig.

3: Retssag i forbindelse med gadejorde

Der er den 17. oktober frist for indsigelser, hvorefter sagen fremføres.

4: Møde med kommunen

  1. Renovation af Torslundevej skulle være påbegyndt i uge 37, men pga. etablering af regnvandsbassin (lige bag elskabet ved Torslundemaglevej ) er dette udsat. Kommunen vil undersøge mulighederne for en visuel afmærkning af gang/cykelsti.
  2. Byhus, Bystyret fremførte fortsat ønske om dette og bad kommunen om at indtænke muligheder i forbindelse med etablering af regnvandsbassin/skybrudssikring af Torslundevej. Der vil i den forbindelse blive lavet en bygge/arbejds-plads som efterfølgende evt. kunne danne grundlag for byhus.
  3. Stier,  i Torslunde mellem de nye udstykninger Ellekilde, Torslundevej 79 og engen blev fremført som et ønske.
  4. Institutionspladser, der har været en del tale om at børn fra Ishøj landsby og Torslunde er blevet henvist til stranden. Ditte fortæller, at man udelukkende er garanteret en plads i distriktet. Der er stor opmærksomhed på dette fra institutionernes side. Bylauget stiller sig til rådighed i det omfang, det måtte gavne den videre proces. Det er en vigtig sag, da det er et emne der kan være definerende for om folk ønsker tilflytning eller ej.
  5. Dispensationssager, Bystyret agter at invitere til kommunen til dialog ved næste Bystævne.

5: Overvågning af referater/dagsordner

Torben overtager tjansen.

  1. Halloween 

Ditte og Maria invitere til Haloween på schelterpladsen den 29. oktober, store og små er velkomne. Bystyret yder tilskud. Hold øje med hjemmesiden vedr. arrangementet.

  1. Eventuelt

a.Udlejningsting, 2 stk. gasvarmere kan nu lejes for 125,- stk. uden gas.

b. Lokalplan, Bystyret vil forsøge at være på forkant med den ny lokalplan og tilbyde kommunen et samarbejde.

Årsmøde i Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling

Danmarks Naturfredningsforening, – afd. Vallensbæk-Ishøj

afholder Årsmøde, generalforsamling, onsdag d. 21. september kl. 19
Sted : Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen 17, 1. sal, 2635 Ishøj

Inden selve årsmødet med beretning og valghandling vil der være oplæg fra Sine Beuse Faurby og Therese Goodley Dannisøe Nissen fra DN’s sekretariat om:

”Hvorfor at plast i naturen og i havet er et problem, – og hvad vi kan gøre ?”

Ikke-medlemmer er også meget velkomne til at deltage i denne indledende del af årsmødet.

Der vil være en lille servering af styrkende kaffe, the og vand.

Vel Mødt

Bestyrelsen i Danmarks Naturfredningsforening, afd. Vallensbæk-Ishøj

v. Johnny Petersen og Dan Sandager

Årlig influenzavaccination på Torsbo Plejehjem

Fra Ældresagen har jeg fået dette gode tilbud:


Årlig influenzavaccination på Torsbo Plejehjem

Gennem lokalafdelingen i Ishøj
Mandag den. 10 oktober kl.9.30 til 11.30 2016

Når efteråret og vinteren nærmer sig, så bliver det også sæson for  influenza. Men du kan forebygge influenza og de alvorlige følgesygdomme ved at blive vaccineret og ved at passe godt på din krop. I en årrække har Ældre Sagen sammen med Danske Lægers Vaccinations Service A/S, som en af spillerne på markedet, stået for influenza vaccinationen af ældre medborgere i hele Danmark.
Influenzavaccinationen på Torsbo Plejehjem er rettet mod beboerne på plejehjemmet samt alle borgere i Ishøj og Torslunde landsby og det omliggende opland i den del af Ishøj Kommune samt den tilstødende Tåstrup kommune.
Hvis du enten er fyldt 65 år, førtidspensionist, har en kronisk sygdom, eller på anden måde er i en risikogruppe, er vaccinationen gratis. Du kan via Ældresagen i Ishøj få vaccination gratis på ovennævnte dag den 10. oktober. For andre end nævnte grupper, der ønsker at blive vaccineret, skal man selv betale.
Skal du selv betale og er medlem af Ældresagen, får du rabat på vaccinationen.

Vi har med dette nye tiltag forsøgt at dække et område i kommunen, der har været noget forsømt, hvad muligheder for influenzavaccination angår, og vi håber, at rigtig mange vil gøre bruge af dette tiltag på Torsbo Plejehjem.

På Ældresagen i Ishøjs vegne
September 2016
Mogens Elbek
m.elbek@ishoejby.dk
Tlf.: 2197 2695

Husk Høstfesten på lørdag

Det er stadig muligt at tilmelde sig høstfesten på lørdag den 20. august på Håberdetgård.
Vi starter kl. 16 og etablerer festen sammen – udenfor hvis vejret er til det, og indenfor i laden hvis det drypper fra oven.
Festen begynder når vi har stillet borde og andet op.
Der bliver tilberedt kød på grillen og øl/vand og vin kan købes….

Hvis du/I vil med skal I:
Melde til på nibe@lejre.dk senest d. 12.8.
Medbringe tilbehør til den fælles buffet og evt. egne drikkevarer
Medbringe dug, bestik, tallerkner, glas
Betale 50 kr. pr. voksen (børn gratis) – betales på dagen
Venlig hilsen Niels, Charlotte, Kirsten og Jens

Se stemningsbilleder fra høstfesten i 2015

Torslundevej – Tidsplan

Kære Torslunder

Jeg har modtaget følgende tidsplan fra kommunen  – Bare til orientering:

2016

8. aug.        Materialet sendes i udbud
9. aug.        Licitation
Uge 36      Opstarts- og kontraktmøde
Uge 36         Ledningsejermøde
Uge 37         Opstart
Uge 38 – 42 Regnvandsbassin
Uge 39 –  48 Afvandings- og vandledning i nordsiden af vejen
Uge 49         Vinterpause

2017      

Uge 10         Opstart efter vinterpause
Uge 11 – 13 Omlægning af kabler
Uge 14 – 24 Afvandingsledning i sydsiden af vejen
Uge 25 – 27 Afvandings render og chikaner
Uge 28 – 30 Sommerferie
Uge 31 – 32 Asfalt
Uge 33 – 35 Færdiggørelse
Uge 36         Rømning af pladsen
Uge 37         Aflevering

Ledningsplaner vedhæftet.

– Torben Mandrup

275200f123

275200f122

275200f121

275200f110

275200f127

275200f126

275200f125

 

Forening for landsbyen Torslunde og omegn