Indkaldelse til Bystævne 2017

I henhold til vedtægterne, indkaldelse hermed til afholdelse af det årlige Bystævne i kantinen på Thorshøjgård Søndag den 12. marts 2017 kl 14:00. Ved arrangementet er bystyret som vanligt efterfølgende vært ved et lille traktement præget af ost, pølse og rødvin. Af hensyn til indkøb beder vi Jer tilmelde Jer ved at skrive en kommentar til dette indlæg eller sende en mail Oldermanden på torben@mandrupsoftware.dk – Vel mødt:-)

I henhold til vedtægterne er dagsorden som følger (bemærk at eventuelle forslag skal være Oldermanden i hænde senest 10 dage før Bystævnet):

1. Valg af dirigent
2. Oldermandens beretning – Evt. andre beretninger fra udvalg
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for kommende år
5. Valg i henhold til vedtægterne (Se §3)
6. Behandling af indkomne forslag (se §12)
7. Eventuelt

Referat af bystyremøde 13-12-2016

Tilstede: Helle, Lars, Torben, Wili, Ditte, Niels

Fraværende: Mogens, Adam

Referent: Ditte

 1. Økonomi:

Mogens er ikke tilstede, punkt udgår.

 1. Opfølgning på dagsinstitutioner

Der er blevet opnormeret med 7 vuggestuepladser i Elverhøj. Endvidere er søskendegaranti og distrikspladsgaranti er i høring i kommunen. Så der skulle være øget sandsynlighed for at få plads til sit barn i Elverhøj nu.

 1. Nabohjælp og SMS-kæde

Helle orienterer om hvordan nabohjælp fungerer, ved at naboers telefonnumre indtastes på i en defineret profil på hjemmeside. Det foreslås at Bylauget indkøber skilte og sætter op et par steder i byen. Helle undersøger, hvordan Nabohjælp kan brandes i Torslunde, fx til Bystævnet.

Mulighed for SMS –kæde undersøges, og diskuteres, ifht. vedligehold mm.

 1. Retssag

Der er foreslået forlig mht. Byjorde og Torslunde Bygade 23, og sandsynligvis kommer der endnu en retssag. Så vi afventer forsat.

 1. Torslundevej – renovering

Torben har skrevet til entreprenør/kommune for at få tidsplan, som vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og Torben er i løbende kontakt med kommunen. Man regner stadig med at hele projektet er færdigt i 2017.

 1. Bystævne
 1. Dato: Søndag d. 12. marts fra kl. 14, evt. afholdelse på Thorhøjgaard, Helle undersøger.
 2. Opgaver:Lars: Brød

  Helle: Vin

  Torben: Pølse og ost

  Niels: Øl, vand

 3. Opstillinger: alle fremmødte stiller op igen
 4. Fremstød til nye borgere, med uddeling af flyers. Ditte taler med Henrik om skabelon som allerede forefindes og print, og Torben går rundt og hilser på i januar.
 1. Eventuelt

Diskussion om ønske af skærpelse af lokalplan

Fastelavn i Torslunde den 26. februar

Søndag den 26. februar er der fastelavn og tøndeslagning i Torslunde i samarbejde mellem Torslunde Bylaug og Torslunde Menighedsråd.

Kl. 13.00-13.30 er der en kort børne/familiegudstjeneste i kirken. Landsbyernes Børnekor medvirker med fastelavnssange og flotte udklædninger.

Kl. 13.30 er der tøndeslagning på præstegårdspladsen med kåring af kattekonge og dronning. Vi serverer varm chokolade og fastelavnsboller til tøndeslagningen.

fastelavn-i-torslunde

Referat af Bystyremøde 03-10-2016

Til stede: Helle (referent), Ditte, Wili, Niels, Mogens og Torben

1: Økonomi

Bylauget har en opsparing på ca. 33.000.

2: Næste arrangementer

Juletræstænding samarbejde med kirken, Torben er ansvarlig.

Fastelavn ligeledes i samarbejde med kirken, Ditte er ansvarlig.

3: Retssag i forbindelse med gadejorde

Der er den 17. oktober frist for indsigelser, hvorefter sagen fremføres.

4: Møde med kommunen

 1. Renovation af Torslundevej skulle være påbegyndt i uge 37, men pga. etablering af regnvandsbassin (lige bag elskabet ved Torslundemaglevej ) er dette udsat. Kommunen vil undersøge mulighederne for en visuel afmærkning af gang/cykelsti.
 2. Byhus, Bystyret fremførte fortsat ønske om dette og bad kommunen om at indtænke muligheder i forbindelse med etablering af regnvandsbassin/skybrudssikring af Torslundevej. Der vil i den forbindelse blive lavet en bygge/arbejds-plads som efterfølgende evt. kunne danne grundlag for byhus.
 3. Stier,  i Torslunde mellem de nye udstykninger Ellekilde, Torslundevej 79 og engen blev fremført som et ønske.
 4. Institutionspladser, der har været en del tale om at børn fra Ishøj landsby og Torslunde er blevet henvist til stranden. Ditte fortæller, at man udelukkende er garanteret en plads i distriktet. Der er stor opmærksomhed på dette fra institutionernes side. Bylauget stiller sig til rådighed i det omfang, det måtte gavne den videre proces. Det er en vigtig sag, da det er et emne der kan være definerende for om folk ønsker tilflytning eller ej.
 5. Dispensationssager, Bystyret agter at invitere til kommunen til dialog ved næste Bystævne.

5: Overvågning af referater/dagsordner

Torben overtager tjansen.

 1. Halloween 

Ditte og Maria invitere til Haloween på schelterpladsen den 29. oktober, store og små er velkomne. Bystyret yder tilskud. Hold øje med hjemmesiden vedr. arrangementet.

 1. Eventuelt

a.Udlejningsting, 2 stk. gasvarmere kan nu lejes for 125,- stk. uden gas.

b. Lokalplan, Bystyret vil forsøge at være på forkant med den ny lokalplan og tilbyde kommunen et samarbejde.

Forening for landsbyen Torslunde og omegn